Diversity Boards vision – En berikad värld

Diversity Board grundades år 2020 för att få in fler förebilder och perspektiv i maktens korridorer. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner. Vi erbjuder därför tre huvudtjänster; Diversity Boards, Diversity Executive Search, samt Diversity Academy.

Idag är många styrelser och ledningsgrupper allt för homogena, varpå man går miste om många affärsmöjligheter. Samtidigt ökar aktieägare, investeringsinstitut och ratingbolag sina krav på mångfald då det ger bättre lönsamhet, EU inför krav på 40% kvinnor i styrelser, och Agenda 2030 kräver ökad sociala hållbarhet.

Att öka antalet perspektiv i ledande positioner har enligt flertalet rapporter och studier visat sig ge högre omsättning och avkastning, ökad kreativitet och innovation, bättre beslutsfattande, möjlighet att nå fler och nya målgrupper, minimerad risk att kommunicera fel, samt en mer attraktiv arbetsplats.

Genom att erbjuda advisory boards med fler perspektiv till styrelser och ledningsgrupper, rekrytera in rätt kompetens på ledande positioner, samt utbilda och kunskapsbrygga kan vi tillsammans skapa mer lönsamma affärer och en socialt hållbar och berikad värld. En värld där fler ges möjlighet att komma in i maktens korridorer, oavsett bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionsnedsättning, religion, etc.

%

Bättre lönsamhet med fler perspektiv

Eva Brådhe

Eva har lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom den svenska mediebranschen. Hon har innehaft flera olika styrelseuppdrag, bland annat på Tradedoubler. Eva har även erfarenhet som marknads- och försäljningschef inom säkerhetsbranschen.

VP Sales & Business developer
[email protected]
070-632 27 70

Eva Brådhe
Sandra Kastås

Sandra Kastås

Sandra är entreprenör, kommunikatör, författare, politiker och konstnär. Hon har bred erfarenhet av PR, lobbying, kommunikation, styrelsearbete, sälj och ledarskap. Som person är hon strategisk och kreativ och expert på att hitta lönsamma synergier i sitt stora affärsnätverk.

Chief of communication and public affairs
[email protected]

073-962 88 77