Ett diversifierat advisory board som går parallellt med er styrelse eller ledningsgrupp

Vi erbjuder en kompetent, engagerad parallell diversity board med stor mångfald och ökat antal perspektiv som är redo att utveckla er potential och förbättra era resultat inom olika områden. Vi jobbar enbart med kunder som tar frågan om mångfald på allvar och har en ambition att genomföra ett förändringsarbete i organisationen. Tanken är inte att ta fram några policydokument som sitter i en pärm och samlar damm, utan detta är ren och skär affärsverksamhet för alla inblandade samtidigt som vi bidrar till något större.

Förstudie

Varje ny uppstart inleds med en förstudie. Genom kvantitativa undersökningar och dialoger hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, organisation, kommunikation och information.

Diversity Board

Tillsammans med er sätter vi sedan ihop ett passande diversity board för er verksamhet utifrån vår mångfacetterade pool med briljanta människor med hög kompetens och engagemang som erbjuder nya perspektiv till er verksamhet och strategiska arbete.

En plan görs och mål sätts upp för att få ut största möjliga effekt av diversity boardet. Varje diversity board består av 6-8 medlemmar med olika funktioner och specialistområden och går parallellt med företaget eller organisationens ledningsgrupp eller styrelse. Alla medlemmar har dessutom genomgått en kurs i styrelsearbete för företag och börsnoterade bolag. Varje ny diversity board genomgår även ledarskapsutveckling för att sammansvetsa den nya gruppen och kundens företagsrepresentanter. Samtidigt sätts ramar för hur arbetet ska fortlöpa och vilken kultur som gruppen vill ha. Ordföranden i varje diversity board är dessutom ansvarig för att idéerna tillkommer kundernas ledningsgrupp och styrelse, genom att delta på ett antal ordinarie styrelse- eller ledningsgruppsmöten. Efter två år är du som kund dessutom fri att rekrytera från diversity boardet till din ordinariestyrelse eller ledningsgrupp om du skulle önska.

Utvärdering

Under arbetets gång utvärderar vi hela tiden samarbetet och är noga med att dokumentera resultat och siffror utifrån de mål vi gemensamt sätter upp.