Syntolkning: Bild på en vit husfasad med hörnbalkonger och blå himmel.

I en debattartikel i Bostadspolitik.se skriver stadsutvecklaren Alarik von Hofsten att de kommunala bostadsbolagen har svårt att rekrytera kompetens till sina styrelser på grund av att de väljs politiskt och demokratiskt. Lösningen på problemet är att tillsätta en parallell styrelse, ett så kallat diversity board, för att få in mer kompetens och perspektiv. 

I höst kommer 6 000 styrelseposter tillsättas i de 300 kommunalägda bostadsbolagen och mängder med fastighetsbolag i Sverige. Många av bolagen är påfallande stora och omsätter hundratals miljoner. De förvaltar värden för miljarder åt kommunens invånare. Således är det omfattande verksamheter som bolagens styrelser ska hantera. Merparten av de som tar plats i styrelserna tillsätts dock inte utifrån kompetens utan utifrån vilket politiskt parti de tillhör. Det skriver stadsutvecklaren Alarik von Hofsten i en debattartikel på Bostadspolitik.se. 

Var fjärde år tilldelas de olika partierna ett antal styrelseposter i bostadsbolagen utifrån hur de har presterat i kommunvalet och hur många mandat de har vunnit i kommunfullmäktige. Urvalet av styrelsekandidater blir därmed väldigt begränsat och gör enligt von Hofsten, att merparten av de som tar plats i styrelserna inte har de kvalifikationer som borde krävas. En del har varken erfarenhet av branschen eller styrelsearbete i bolag. Ett problem som också uppstår med denna typ av tillsättning, är att styrelsearbetet inte blir tillräckligt långsiktigt. När hela styrelsen och ledningen ibland byts ut vid varje nytt kommunval kan strategin i värsta fall byta inriktning vart fjärde år. 

Von Hofsten förenklar dock sitt förslag till förändring/förbättring när han uppmanar de som har kompetens och intresse av att sitta i en styrelse i ett bostadsbolag – att bli medlem i ett parti för att sedan sätta sig i en styrelse. Men riktigt så enkelt är det inte. Att ens komma upp på ett partis lista för kommunval kan ta flera år av engagemang i partiet. När sedan alla nämndeposter och uppdrag ska fördelas räcker de inte ens alltid till alla som stått valbara på partiets lista. Att bli tillsatt i en styrelse i ett bostadsbolag anses dessutom ganska fint och tillfaller ofta någon som varit engagerad en längre tid i partiet och visat intresse för posten. 

Vi förespråkar likt Von Hofsten inte att överge nuvarande system, men vi har en bättre lösning för att tillföra kompetens och komplettera den styrelse som finns eller ska tillsättas. En lösning som fungerar i alla typer av företag och organisationer och kan tillsättas när som helst under året, och således inte är styrd av ett kommunval eller en årsstämma. Lösningen är att tillsätta en parallell styrelse, ett så kallat diversity board. Ett diversity board består av 6-8 personer med spetskompetens inom olika områden som kompletterar den ordinarie styrelsen. Personerna har även erfarenhet från branschen och styrelsearbete, samt innehar styrelseutbildning och olika perspektiv. Det gör skillnad både för bostadsbolaget och de boende.