Vår diversity pool består av morgondagens ledare

Alla medlemmar i vår diversity pool har gemenskap i sitt driv och framåtlutning. De har engagemang att förändra och ser möjligheter där andra kanske inte skulle leta.
Alla medlemmar i vår diversity pool har gemenskap i sitt driv och framåtlutning. De har engagemang att förändra och ser möjligheter där andra kanske inte skulle leta.
Alla medlemmar i poolen har spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Allt ifrån bygg och fastighet, sjukvård och IT, till kultur, sociala medier och kommunikation.
Alla medlemmar i vår diversity pool har gemenskap i sitt driv och framåtlutning. De har engagemang att förändra och ser möjligheter där andra kanske inte skulle leta.

Varje poolmedlem har genomgått en kurs i styrelsearbete för noterade bolag. Detta för att få en grundförståelse för lagar, regler och etik, samt hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag.

Poolmedlemmarna jobbar ständigt med ledarskapsutveckling. De utvecklas i självledarskap, att arbeta i grupp, samt att bli bra förebilder.