Diversity poolen

Vi har över 400 personer i vår diversity pool. Poolen består av dagens, gårdagens och morgondagens ledare som alla har spjutspetskompetens inom sitt område samt olika perspektiv. Dessutom har de gemenskap i sitt driv och framåtlutning, samt ett engagemang att förändra och ser möjligheter där andra inte skulle leta. 

Via poolen sätter vi bland annat samman diversifierade och handlingskraftiga diversity boards till företag och organisationer för att erbjuda nya perspektiv, ett mer attraktivt och långsiktigt varumärke, samt bättre lönsamhet.

Varje kandidat som sätts ut i en styrelse, valberedning eller ett diversity board parallellt till en styrelse har genomgått en kurs i styrelsearbete för noterade bolag. Detta för att få en grundförståelse för lagar, regler och etik, samt hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag.

Poolen jobbar ständigt med ledarskapsutveckling. Kandidaterna utvecklas i självledarskap, att arbeta i grupp, samt i att vara bra förebilder.