Diversity Boards – fler perspektiv för ökad lönsamhet

Vi erbjuder en kompetent, engagerad, parallell diversity board som tillför fler perspektiv för att utveckla er potential samt förbättra resultaten inom olika områden. Ett diversity board är likt ett advisory board och går parallellt med en styrelse eller en ledningsgrupp, men kan även passa i andra delar av en verksamhet/organisation.

Tanken med ett diversity board är inte att ta fram några policydokument som sitter i en pärm och samlar damm, det är inte heller ett gäng mångfaldskonsulter, utan syftet är att jobba för en ökad affärsnytta hos kunden.

Alla kandidater som sätts ut i diversity boards jämte styrelser har genomgått en kurs i styrelsearbete för börsnoterade bolag. Efter utfört uppdrag är du som kund fri att rekrytera från diversity boardet till din ordinarie styrelse eller ledningsgrupp, om du skulle önska.

Förstudie och målsättning

Varje ny uppstart inleds med en förstudie. Genom dialog med ledningsgruppen/styrelen samt kvantitativa undersökningar i verksamheten, hjälper vi er att mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver addera för att skapa bästa möjliga tjänster, produkter, organisation, kommunikation och information.

En plan görs och ett antal konkreta mål sätts upp gemensamt för att få ut största möjliga effekt av diversity boardet.

Tillsättning av ett diversity board

Tillsammans med er sätter vi sedan ihop ett passande diversity board för er verksamhet utifrån vår diversity pool med kompetenta och erfarna personer som erbjuder fler perspektiv till er verksamhet och strategiska arbete. Varje diversity board består av 6-8 medlemmar med olika funktioner och specialistområden och går parallellt med företaget eller organisationens ledningsgrupp eller styrelse.

Utvärdering och uppföljning

Under arbetets gång utvärderar vi hela tiden samarbetet och är noga med att dokumentera resultat och siffror utifrån de mål vi gemensamt sätter upp.