Diversity Executive Search

Har ni behov av rekrytering till ledande positioner i er verksamhet? Vi hjälper er.

Vi tillsätter personer med hög kompetens, erfarenhet och som framförallt adderar fler perspektiv till er verksamhet. Vår expertis ligger i att presentera kandidater med fler perspektiv som kunderna oftast inte kan hitta själva i sina egna nätverk eller via sina rekryteringsannonser.

Styrelse och ordförande

Vi tillsätter styrelseledamöter och styrelseordförande med relevant kompetens och fler perspektiv.

Alla våra kandidater är styrelseutbildade.

 

Valberedning

Vi hjälper er sätta samman hela valberedningar eller enskilda ledamöter. Alla är styrelseutbildade, har relevant kompetens och erfarenhet, samt fler perspektiv.

Chefer och ledare

Vi hjälper er tillsätta rätt och relevant kompetens till ledande positioner. De adderar även fler perspektiv till er verksamhet.

Vi tillsätter exempelvis vds, ekonomichefer, kommunikationschefer, D&I-chefer, HR-chefer, IT-chefer, och marknadschefer.