Diversity Academy

Vi hjälper er höja kunskapen om affärsnyttan med mångfald inom er organisation. Det gör vi både genom skräddarsydda utbildningar med ledningsgrupper och hela företag, håller föreläsningar, samt erbjuder mentorskap.

Utbildningar

Vi utbildar inom perspektiv och mångfald. Hur företag och organisationer kan bli mer inkluderande. Samt affärsnyttan med fler perspektiv.

Genom föreläsningar, workshops och övningar höjer vi kunskapen om dessa frågor, samt medvetandegraden hos deltagarna för att de sedan ska kunna påbörja sina individuella resor mot förändring och mer inkluderande förhållningssätt.  

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om mångfald och inkludering, lagar och regler kring jämställdhet och jämlikhet, Agenda 2030, normer, fördomar, diskrimineringsgrunderna, med mera.

Vi håller både korta föreläsningar på en timme, upp till heldagsföreläsningar där vi även har med fler föreläsare som berättar om sina egna perspektiv.

Mentorprogram

Vi erbjuder ett mentorskapsprogram för vds och styrelseordföranden. Detta är till för kunskapsöverbryggande inom olika perspektiv.

Ledande personer hos er får en mentor anpassad utifrån individens och rollens frågeställningar och utmaningar.