Vi tillför fler perspektiv FÖR ÖKAD LÖNSAMHET OCH UTVECKLING

Diversity Boards vision är att berika världen genom att föra in fler förebilder och perspektiv i maktens korridorer. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner.

Vår kompetenspool består av gårdagens, dagens och morgondagens ledare som har spjutspetskompetens inom sitt område. Vi hjälper dig tillföra fler perspektiv för ditt bolags lönsamhet och utveckling.

Diversity Boards

Diversity Boards

 Vi tillsätter en parallell advisory board till er styrelse eller ledningsgrupp. Detta för att tillföra fler perspektiv och mer kompetens, och på så sätt ta bättre beslut och göra mer affärer. 

Diversity Executive Search

Diversity Executive Search

Vi hjälper er att hitta rätt kompetens mer fler perspektiv till styrelse, ledningsgrupp, valberedning och andra ledande positioner.

Diversity Academy

Diversity Academy

Vi utbildar inom mångfald, inkludering, diskrimineringsgrunderna, normer, fördomar, regelverk, social hållbarhet, med mera. Vi erbjuder även mentorskapsprogram.

Diversity poolen

Vi har idag över 400 personer i vår diversity pool. Poolen består av dagens, gårdagens och morgondagens ledare som alla har spjutspetskompetens inom sitt område och olika perspektiv. Dessutom har de gemenskap i sitt driv och framåtlutning, samt ett engagemang att förändra och ser möjligheter där andra inte skulle leta.

Fler perspektiv ger

– Högre omsättning och avkastning
– Ökad kreativitet och innovation
– Bättre beslutsfattande
– Nå fler målgrupper
– Minimerad risk att kommunicera fel
– Mer attraktiv arbetsplats

Kontakta oss

3 + 14 =